Logo HOLY OLIE

privacyverklaring

Algemeen

Deze privacyverklaring geldt voor holyolie.nl en marischa.nl Bekijk hier onze cookieverklaring.


Marischa.nl verzamelt via haar websites holyolie.nl en marischa.nl persoonsgegevens c.q. informatie over jou (hierna: “persoonsgegevens”).

Bij de verwerking van je persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywet- en regelgeving daaraan stellen. Dat betekent onder andere dat wij:

Verwerkingsverantwoordelijke

Marischa.nl is de verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. 

Marischa.nl
Postbus 14545
1001 LA  Amsterdam
KvK-nummer 80724474

Indien je vragen hebt over deze privacyverklaring, dan kun je contact opnemen via klantenservice@holyolie.nl

Wijzigingen

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld omdat we onze dienstverlening uitbreiden. De meest recente versie van onze privacyverklaring staat op marischa.nl onder het kopje privacy & cookies. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 december 2022.

Welke persoonsgegevens we verzamelen en met welke doeleinden

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de persoonsgegevens die door holyolie.nl en marischa.nl worden verwerkt, voor welke doelen die persoonsgegevens worden verwerkt en op welke grondslag. 

a. Abonnementen van Holy Olie
Wanneer je via onze website holyolie.nl een abonnement afsluit vragen wij je om een aantal persoonsgegevens in te vullen, zoals: naam, adresgegevens, mailadres en telefoonnummer.

Holyolie.nl maakt gebruik van PayPro voor het verwerken van abonnementen en (termijn) betalingen. In dit kader worden uw persoonsgegevens gedeeld met PayPro en aan haar gelieerde ondernemingen. PayPro zal geen persoonsgegevens delen met derden (waaronder andere financiële instellingen) indien dit niet noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening van PayPro.

Wij verwerken deze persoonsgegevens om de overeenkomst uit te kunnen voeren, namelijk om je HOLY OLIE verzending te verwerken, bij jou thuis te laten bezorgen, je incasso te verwerken en om je na afloop om feedback te vragen in de vorm van een review. 

Verder vragen wij jouw toestemming om in te mogen voelen welke HOLY OLIE passend is, zodat jij vanuit je hart kunt leven. Daarbij vragen wij je geboortedatum om beter in te kunnen voelen. We gebruiken je geboortedatum ook om te zien of je meerderjarig bent en om je eventueel een bericht of attentie te sturen op je verjaardag. 

Indien je gebruikt maakt van je herroepingsrecht vragen we het modelformulier herroeping in te vullen (naam, adres, reden van retournering (niet verplicht)). We hebben deze gegevens nodig om je geretourneerde product te verwerken en het teveel betaalde abonnementsgeld terug te betalen.

b. Aanmelden voor een persoonlijk consult energiewerk / kinesiologie
Wanneer je via onze website een persoonlijk consult boekt vragen wij je om een aantal persoonsgegevens in te vullen, zoals: naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, mailadres en je hulpvraag. Met deze gegevens kunnen wij contact met je opnemen over je behandeling en je behandeling voorbereiden. 

c. Klantenservice
Je kunt onze klantenservice via verschillende kanalen benaderen met vragen en/of klachten. Bij de behandeling van je vraag of klacht verwerken we je contact- en abonnements- of consultgegevens, je vraag of klacht en de correspondentie die we daarover met jou hebben en eventueel je rekeningnummer indien wij een bedrag aan jou dienen terug te betalen. Als je ons benadert via social media kanalen (zoals Facebook, Instagram en LinkedIn), verwerken we ook je openbare profielgegevens. Deze verwerkingen vinden plaats in de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en marischa.nl

d. Nieuwsbrief
Indien je bij het bestellen van je HOLY OLIE abonnement, event of aanmelden van een persoonlijk consult hebt aangegeven onze nieuwsbrief en andere commerciële gepersonaliseerde e-mails te willen ontvangen of je hebt je daarvoor aangemeld via de website, dan zullen wij jou gepersonaliseerde nieuwsbrieven en andere commerciële e-mails toesturen op basis van je interesse en je aankoopgeschiedenis (zie ook het kopje profilering).

Je kunt je altijd afmelden voor onze nieuwsbrief en andere commerciële e-mails. Onderaan iedere e-mail wordt een mogelijkheid tot afmelden opgenomen.

e. Reviews
Naar aanleiding van je abonnement, productaankoop, Kinesiologie consult, Merkaba-healing of bezocht evenement, kunnen wij je per e-mail uitnodigen voor een review, zowel voor de producten van HOLY OLIE als voor onze dienstverlening en online (winkel)ervaring. 

Wij kunnen om een naam, mailadres en telefoonnummer vragen, zodat we eventueel contact met je op kunnen nemen naar aanleiding van je review. 

De reviews gebruiken wij voor geaggregeerde analysedoeleinden en om onze webshop en dienstverlening te verbeteren, waarvoor wij een gerechtvaardigd belang hebben. 

Marischa.nl maakt gebruik van Trustpilot voor het verwerken van reviews. In dit kader worden uw persoonsgegevens gedeeld met Trustpilot en aan haar gelieerde ondernemingen. Trustpilot zal geen persoonsgegevens delen met derden indien dit niet noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening van Trustpilot.

f. Cookies en gebruik website
Bij het surfen op onze website wordt technische informatie over je apparaat (smartphone/laptop/tablet) en informatie over je bezoekgedrag op onze website verkregen. Dit betreffen de volgende gegevens: 

– technische gegevens van je apparatuur, zoals je IP-adres, MAC-adres, gebruikte browser, taalinstellingen, besturingssysteem, service provider, type apparaat;
– je surfgedrag op de website, waaronder muis- en klikgedrag en de duur en het tijdstip van je bezoek op onze website en ten aanzien van de nieuwsbrieven die je hebt ontvangen, geopend en of je vanuit de nieuwsbrief hebt doorgeklikt naar de website

We ontvangen deze informatie door cookies die op onze website zijn geplaatst. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat wordt opgeslagen op je computer. Cookies op zich kunnen geen individuele gebruiker identificeren, maar slechts de computer of het mobiele apparaat dat je gebruikt door een willekeurig gegenereerde identificatiemarkering.

Indien je daarvoor toestemming hebt gegeven kunnen we middels cookies verkregen informatie gebruiken om je gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden op de website van marischa.nl en websites van derden, op basis van je interesses en je (online) aankoopgeschiedenis (zie ook kopje profilering). Daarnaast zullen wij de informatie over het gebruik van onze website(s) gebruiken om onze online dienstverlening te verbeteren, waarvoor wij een gerechtvaardigd belang hebben. 

Meer informatie over het gebruik van cookies en een overzicht van de op onze website geplaatste cookies vind je in onze cookieverklaring.

Profilering

Wij combineren je persoonsgegevens uit verschillende bronnen met elkaar, om jou de beste online ervaring te kunnen bieden. Dit doen wij door diverse gegevens van jou aan elkaar te koppelen, zoals: aankoopgeschiedenis, de door jou geplaatste reviews, maar ook je surfgedrag op onze website op verschillende apparaten, zoals je computer, smartphone of tablet. Het is tevens mogelijk dat wij je gegevens aanvullen of optimaliseren met gegevens uit openbare bronnen zoals het kadaster of bronnen waarvoor jij toestemming hebt gegeven om te gebruiken. We gebruiken deze gegevens om onze dienstverlening te verbeteren en deze beter op de wensen van onze klanten aan te laten sluiten, waarvoor wij een gerechtvaardigd belang hebben. Indien je daarvoor toestemming hebt gegeven, kunnen we door je gegevens uit verschillende bronnen te combineren je ook gepersonaliseerde aanbiedingen doen en gepersonaliseerde content tonen op onze website of websites van derden die aansluiten bij je interesses en aankoopgeschiedenis. Ook onze nieuwsbrief en commerciële e-mail kunnen wij op deze manier voor jou personaliseren. Op deze wijze kunnen wij betere en gerichtere aanbiedingen doen. Zo wordt er voorkomen dat jij content of aanbiedingen te zien krijgt, die voor jou minder interessant zijn. 

 

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Wij zullen je persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of worden verwerkt. 

 

Met wie delen we je gegevens?

Bepaalde gegevens die je aan ons vertrekt zullen worden gedeeld met door ons ingeschakelde derden zoals bijvoorbeeld postverwerkers (voor de bezorging van je abonnement of bestelling), betaalverwerkingspartijen (voor online betalen van je bestelling, het incasseren van je abonnement en het inzien van je abonnementsgegevens), emailverwerkingspartijen (voor de verzending van onze nieuwsbrieven en commerciële e-mails). Deze partijen verwerken je persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en ten behoeve van Marischa.nl. Marischa.nl zorgt ervoor dat met deze partijen wordt overeengekomen dat zij je persooonsgegevens niet mogen gebruiken voor andere doeleinden dan beschreven in deze privacyverklaring en dat zij voldoende beveiligingsmaatregelen nemen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van je persoonsgegevens. 

Daarnaast geeft marischa.nl door jou verstrekte gegevens aan externe verkooppartners voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde artikelen of aangevraagde diensten, waarbij die externe verkooppartners de gegevens voor eigen verantwoordelijkheid en niet in opdracht en ten behoeve van marischa.nl verwerkt. Marischa.nl en de externe verkoper zijn in dat geval allebei aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke voor hun eigen verwerking van de persoonsgegevens. Zo is het nodig om je naam, adres, telefoonnummer en mailadres door te geven aan de externe verkooppartner, indien het door jou bestelde artikel niet door marischa.nl, maar door een externe verkooppartij wordt aangeboden en geleverd. Op onze website wordt duidelijk gemaakt wanneer een artikel wordt aangeboden en geleverd door een externe verkooppartner. Het is onze externe verkooppartner niet toegestaan je gegeven voor andere doeleinden te gebruiken dan het afhandelen van je bestelling.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien jij hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. In sommige gevallen is marischa.nl verplicht bepaalde persoonsgegevens te verwerken en te verstrekken aan derden, zoals de politie in verband met een strafrechtelijk onderzoek of aan een toezichthouder.  

 

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op de verwerking van Persoonsgegevens via websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden (bijvoorbeeld een link naar de website van PayPro). Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze website op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Lees voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, om er zeker van te zijn dat ze goed met je gegevens omgaan.

 

Websites van derden

Wij nemen de nodige technische- en organisatorische maatregelen om verlies, onrechtmatig gebruik of wijziging van persoonsgegevens die wij van jou ontvangen te voorkomen. Wanneer wij je persoonsgegevens overdragen of ontvangen op onze website gebruiken wij altijd de coderingstechnologiën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. 

 

Minderjarigen

Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van je ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website en/of diensten. We zullen dan ook in geen geval opzettelijk persoonsgegevens verwerken van personen die jonger zijn dan 16 jaar. 

Breng balans tussen lichaam en geest

dit vind je misschien ook interessant

Course 2

How to build a successful email newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. aulla sit amet magna sodales, interdum tortor etlert of dictum mauris loean ultricies lectus quis gravida urna interdum quam bibend.

How to build a successful email newsletter

5 lessons - 4:11 hours
View Course

Course 3

How to use online reviews to boost your business

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. aulla sit amet magna sodales, interdum tortor etlert of dictum mauris loean ultricies lectus quis gravida urna interdum quam bibend.

How to use online reviews to boost your business

5 lessons - 4:11 hours
View Course